Zhanzhuang og Energitræning

ichuan-kbh-Wang-YufangChi Kung, ofte også skrevet som Chi Gong eller Qi Gong, betyder direkte oversat energitræning. Begrebet anvendes generelt om træningsystemer der aktiverer og kultiverer energi. Chi-begrebet har central betydning i kinesisk medicin herunder akupunktur og urtemedicin. Denne vitale livsenergi (Chi) cirkulerer i kroppen gennem et system af kanaler, som her i vesten kaldes for meridianer.

Blokeres strømmen af energien i dette system, medfører det en ubalance i krop eller sind. Normalt kompenseres der automatisk for disse ubalancer, men en vedvarende påvirkning kan lede til ubehag eller sygdom. Blokeringer kan opstå akut ved f.eks. kvæstelser, men de kan også opstå som følge af en uhensigtsmæssig livsstil, dårlig kropsholdning samt ved mange spændinger i krop eller sind f.eks. af stress.

I Kina er denne viden og indsigt blevet raffineret og kultiveret i mere end tusinde år. Den er siden tidernes morgen blevet brugt til at forebygge sygdom og for tidlig ældning, samt til at helbrede sygdom. Ligeledes er den blevet brugt effektivt i forskellige kampsystemer.

Som resultat af lang tids udvikling og anvendelse, findes der i dag en lang række forskellige stilarter og skoler. De deler dog alle det fælles mål som er, at udvikle og styrke den indre energi, samt at åbne og rense medianerne gennem hvilke den vitale livs-kraft flyder.

Der er mange fordele ved regelmæssig træning, bedre cirkulation af blodet rundt i kroppen, øget muskel kontrol og dermed bedre hjerne aktivitet, mental afslappelse, ro og glæde. Det har desuden en dybtgående effekt på mange andre områder af ens liv.

Zhanzhuang kan sammenlignes med Chi-Kung, men adskiller sig fra Chi-Kung, ved ikke at have nogen fokus på at lede energi med sindet, men ved at få energien til at cirkulere i hele kroppen på én gang, udelukkende ved anvendelse af stående og bevægelige øvelser. Denne metode er unik for Zhanzhuang. Vi kan kalde det en form for ”kropsmeditation” da det er opmærksomhed på og i kroppen (muskler og knogler = struktur), der skaber energi cirkulation i hele kroppen, dette kræver aktiv bevægelse af alle muskler og afslapning på samme tid. “I stilhed skal der være bevægelse, og i bevægelse skal der være stilhed”.